ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ

   Основна школа у Чонопљи основана је давне 1761.године.До 1784.године није било квалификованих учитеља који су учили децу.Све до 1845.год.није било обавезно похаћање школе,када постаје обавезно за децу од 8 до 12 година и школа се дели на ниже и више разреде односно на нижу и вишу основну школу.

Прва школска зграда подигнута је 1830 године од набоја, покривена трском а 1850.године  Буњевачка школа броји 408. а Немачка 360 ђака.              

  1. подигнута је нова школска how to write an abstract how to start a research paper зрада названа „Буњевачка школа“ Српска школа је подигнута 1903.године.

     После другог светског рата констатовано је да је целокупна архивска грађа везана за школу нестала.Колонизацијом 1946.године  број деце која су у обавези да похађају школу се попео на 1490. од којих се школује 1245.

     Нова школска зграда са десет учионица изграђена је 1963.године док је 1969.саграђена фискултурна сала.

      Број ученика се константно опада што због смањивања наталитета што због миграције село-град, а једно и друго је у тесној вези са тешком економском ситуацијом где од 3500 становника са редовним примањима је 250 (податак о радно активном становништву).

      Школа је 14.03.1993. године  одлуком органа управљања променила назив са дотадашњег „Братство Јединство“ у нови назив ОШ „Мирослав  Антић“.

      Данас  01.09.2018. године наша школа  броји 211  ученика,   што је за 12 мање  него прошле школске године , тако да они данас чине 10 одељења са просечно 21,11  ученика по одељењу. Укупно у школи имамо 14 ученика са ИОП-ом што из носи  5% ученичке популације.

Од ове школске године је уведен једносменски рад.

        И на крају истакли би да сматрамо да је ОШ“Мирослав Антић“ у Чонопљи безбедно и сигурно место за све учеснике у образовно васпитном процесу где пре how to write an abstract how to start a research paper свега мислимo на ученике. Школа се придржава свих законских решења и препорука Министарства просвет  ,науке и технолошког развоја као и правилника и интерних аката школе све у циљу бољег успеха и васпитања наших ученика./нпр ми смо у прошлој шк.години имали  четири  васпитне мере за читаву годину/.